Aktuálne oznamy

  • OPATRENIA PREDNOSTU OÚ BREZNO vydané na základe Usmernenia č. VI/2 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady účinného od 16. marca 2020, ktoré stanovuje činnosti, spôsob komunikácie, koordináciu a súčinnosť dotknutých osôb

Opatrenie prednostky OU

  • Zmena úradných hodín a prevádzky okresných úradov a klientskych centier

Úradné hodiny OU od 16.03.2020

Do klientskych centier len s rúškami

  • Vážení klienti, na základe usmernenia odboru zdravotníctva MV SR Vás upozorňujeme, aby ste nevstupovali do priestorov Okresného úradu Brezno, ak máte príznaky nádchy alebo chrípky. V prípade potreby kontaktujte supervízora klientskeho centra na tel. č. 096162 5700, ktorý Vás následne prepojí na zamestnanca príslušného organizačného útvaru. Tel. kontakty a e-mailové adresy zamestnancov sú uvedené aj na webových stránkach www.minv.sk  a www.oubrezno.sk . Ďakujeme za pochopenie!
  • V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne – uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy na webovej stránke www.jiscd.sk
    Telefonické informácie ohľadom: