Vernisáž výstavy výtvarných prác Zdena Hrašného

Vo štvrtok 14. mája 2015 sa v Galérii pod klenbami – v priestoroch Okresného úradu Brezno slávnostne otvorila už 24. výstava umeleckých diel. Tento raz návštevníkom vernisáže predstavil svoje výtvarné diela pán Zdeno Hrašný, ktorý sa venuje abstraktnému výtvarnému umeniu. Súčasťou vernisáže bol aj krst jeho zbierky básní s názvom „Moje“. Knižku pokrstila prednostka Okresného úradu, Ing. Alena Káanová, ktorá v autorovej tvorbe vidí originálnu predstavivosť, podvedomie, vnútorný hlas a spontánnosť. Autorovi knihy a obrazov vo svojom príhovore popriala veľa vďačných a úprimných čitateľov a obdivovateľov.

Výstava diel potrvá do 12. júna 2015 a návštevníci si ju môžu pozrieť v pracovných dňoch počas úradných hodín Okresného úradu.

Foto z vernisáže