Deň ústavy Slovenskej republiky

„Ústava je základný zákon štátu. Ide o zvláštnu, najvýznamnejšiu formu zákona a právny výraz existencie štátu. Ústava je vo väčšine krajín základným normatívnym aktom, čiže normatívnym aktom najvyššej sily. V prvý septembrový deň si pripomíname prijatie Ústavy SR z roku 1992.“

Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je v našej krajine štátnym sviatkom, sme si 1. septembra popoludní pripomenuli aj v Brezne na stretnutím pri Lipe slovenskej štátnosti. Slávnostné zhromaždenie začalo hymnou Slovenskej republiky. Po prečítaní preambuly z Ústavy Slovenskej republiky nasledovalo poliate lipky vodou prinesenou účastníkmi tradičného výstupu pri príležitosti výročia SNP na Klenovský Vepor zo studničky Jánošíkova slza  a príhovory predstaviteľov samosprávy a miestnej štátnej správy. Za Okresný úrad Brezno sa zúčastnil Ing. Zdenko Šándor, zástupca prednostky úradu. K peknej atmosfére prispeli aj vystúpenia žiakov ZŠ s MŠ Karola Rapoša a Mužská spevácka skupina Krnohári.

                                                                                                                                             (ZSa)