Vedenie

 Prednostka Okresného úradu Brezno
PhDr. Ingrid Poliaková  
 tel.: 096162 2900
 mob.: 0918 873 028
 e-mail: prednosta.br@minv.sk

 

 

Vedúci odborov
 Organizačný odbor
 Mgr. Danka Moravčíková  moravcikova_m.jpg
 tel.: 096162 2905
 mob.: 0903 224 341
 e-mail: danka.moravcikova@minv.sk
 Odbor všeobecnej vnútornej správy
 Mgr. Peter Štefančík  Stefanc_um.jpg
 tel.: 096162 2920
 mob.: 0903 713 081
 e-mail: peter.stefancik2@minv.sk
 
 Odbor živnostenského podnikania
 Mgr. Radovan Majerík  majerik_m.jpg
 tel.: 096162 2930
 mob.: 0903 828 317
 e-mail: radovan.majerik@minv.sk
 
 Odbor krízového riadenia
 Ing. Zdenko Šándor  sandor_m.jpg
 tel.: 096162 2940
 mob.: 0910 960 626
 e-mail: zdenko.sandor@minv.sk
 
 Odbor CDPK
 Ing. Igor Pavúk pavuk_m
 tel.: 096162 2950
 mob.:
 e-mail: igor.pavuk@minv.sk

 

 Odbor  starostlivosti o ŽP
 Ing. Norbert Nikel  nikel.jpg
 tel.: 096162 2970
 mob.: 0917 881 426
 e-mail: norbert.nikel@minv.sk

 

 Pozemkový a lesný odbor
 Ing. Jozef Auxt  auxt.jpg
 tel.: 096162 2980
 mob.: 0911 800 562
 e-mail: jozef.auxt@minv.sk

 

 Katastrálny odbor
 JUDr. Eva Daubnerová  Daubnerova_m.jpg
 tel.: 048  2819 720
 mob.: 0905 278 542
 e-mail: eva.daubnerova@minv.sk
 Oddelenie TDI
 Ing. Anna Koprajdová  
 tel.: 048 2819 722
 
 e-mail: anna.koprajdova@minv.sk
 Oddelenie ZPN
 Mgr. Viktória Ľalíková  
 tel.: 048 2819 724
 
 e-mail: viktoria.lalikova@minv.sk

Pridaj komentár