Chalupkovo Brezno

V dňoch 9. a 10. októbra sa v priestoroch Okresného úradu Brezno konala prehliadka výtvarných prác vystavujúcich učiteľov z celého Slovenska, v rámci 48. ročníka Chalupkovho Brezna. Súčasťou prehliadky bola aj vernisáž laureáta z minulého ročníka. Na vernisáži sa zúčastnila aj prednostka okresného úradu Ing. Alena Káanová, ktorá srdečne privítala všetkých prítomných v priestoroch úradu.

Touto cestou Vás všetkých chceme pozvať na prehliadku vystavených prác v našich priestoroch počas úradných hodín. Výstava potrvá do 23.10.2015.

Ing.Zdeno Šándor

vedúci odboru KR