Dotácie z Enviromentálneho fondu

Odbor starostlivosti o životné prostredie informuje…

MŽP SR uvoľnilo finančné prostriedky na likvidáciu čiernych skládok formou dotácie z Environmentálneho fondu .
Viac informácií pre žiadateľov o dotácie je uvedené na stránke
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html