Informácia o presťahovaní Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Brezne.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Brezno bude presťahovaný  od 1. 2. 2015 z  adresy Rázusova 40 (budova úradu práce), Brezno do budovy Okresného úradu na adresu  Námestie gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno na 2. poschodie,  kancelárie č. 317, 318, 319, 320, 326 a 327. Telefonické kontakty na zamestnancov odboru sú uvedené na internetovej stránke.

Pridaj komentár