KALIŠTE – stretnutie generácií.

Históriu a minulosť si môžeme pripomínať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj pravidelné stretávanie sa na miestach, ktoré sú dejiskom tragických udalostí akou bola aj tragédiu z 18. marca 1945. V spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici a Múzeum SNP Banská Bystrica sa od roku 2006 pravidelne organizuje v areáli NKP Kalište Stretnutie generácií. Tohtoročné stretnutie 15. augusta 2015 bolo hodnotné nielen čo sa týka programu ale aj účasťou významných ústavných činiteľov. Tu spomeniem predsedu vlády SR Roberta Fica ale aj predsedu národnej rady SR Petra Pellegríniho. Podujatie sa vyznačovalo obrovskou návštevnosťou aj vďaka slnečnému počasiu. Súčasťou podujatia bola aj pietna spomienka tragických udalostí. Kladenia vencov a kytíc k pamätníku sa za Okresný úrad Brezno zúčastnili Ing. Alena Káanová, prednostka, JUDr. Eva Daubnerová, vedúca odboru katastrálneho a Ing. Zdenko Šándor, vedúci odboru krízového riadenia, ktorí si položením kytice k pamätníku uctili pamiatku zavraždených občanov obce Kalište. Česť ich pamiatke!

(ZSa)