Mesiac úcty k starším – Bystrá


Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno  a Ing. Zdeno Šándor, vedúci odboru krízového riadenia a Mgr. Radovan Majerík, vedúci odboru živnostenského podnikania sa na  pozvanie starostu obce  Bystrá  Mariana Albertyho, dňa 30. októbra zúčastnili na slávnostnom stretnutí jubilantov obce Bystrá v spoločenskej miestnosti obecného úradu.

„Veľa radosti, zdravia, pohody a životného optimizmu“ popriala vo svojom príhovore  prednostka okresného úradu Alena Káanová.

                                                                                                          (ZSa)