Mesiac úcty k starším – Bacúch

Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno  a Ing. Zdeno Šándor, vedúci odboru krízového riadenia sa na  pozvania starostu obce  Bacúch  Františka Kána dňa 14. októbra zúčastnili na slávnostnom stretnutí jubilantov v zasadačke obecného úradu.

„Každé obdobie má svoje čaro, každý vek má svoju neopakovateľnú krásu a hodnotu. Stretávajme sa, rozprávajme sa, tolerujme si chyby navzájom, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce. Veľa radosti, zdravia, pohody a životného optimizmu“ popriala vo svojom príhovore  prednostka okresného úradu Alena Káanová.

                                                                                                          (ZSa)