Novoročný príhovor prednostky Okresného úradu Brezno Ing. Aleny Káanovej

Vážené kolegyne, kolegovia, milí spoluobčania!

Opäť prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme želania na rok, do ktorého sme práve vstúpili.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ale aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tomto dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Prajem Vám, aby v tomto roku 2016, ktorý bude náročný a nie ľahší ako ten predchádzajúci, ste nachádzali správnu cestu v medziľudských vzťahoch, tolerancii a úcty jeden k druhému.

Vážené kolegyne, kolegovia, milí spoluobčania,

nech nový rok 2016 patrí medzi tie roky Vášho života, ktoré budete vždy hodnotiť ako roky úspešné a šťastné.

Prajem všetkým veľa fyzického a duševného zdravia, spokojnosť Vašim rodinám, úspech Vašim rozhodnutiam, optimizmus a pohodu Vašim blízkym a priateľom.

Ing. Alena Káanová
prednostka Okresného úradu Brezno