Ochranárik očami detí.

Odovzdanie cien výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí“ vyhlásenej sekciou krízového riadenia MV SR prednostkou Okresného úradu Brezno Ing. Alenou Káanovou na Základnej škole Závadka nad Hronom sa uskutočnilo 16.12.2015. Hlavným cieľom súťaže pre rok 2015 bolo zvýšiť záujem detí na všetkých stupňoch školských zariadení, vrátane základných umeleckých škôl a detských domov, o náročnú prácu zložiek integrovaného záchranného systému pri ochrane života, zdravia, majetku občanov a podnietiť ich záujem o prácu hasičov, lekárov, záchranárov a policajtov.

(ZSa)

závadka nad hronom 001 závadka nad hronom 002