Oslavy 71. výročia SNP v Brezne.

Dňa 29. augusta 1944 prerástli proti fašistické akcie na Slovensku do celonárodného ozbrojeného povstania. Partizáni v noci z 29. na 30. august 1944 obsadili Banskú Bystricu, z ktorej sa stalo politické a vojenské centrum povstania. Brezno bolo významným strediskom protifašistických bojov na Horehroní. V kasárňach sa vyzbrojilo viac ako 20 tisíc vojakov z Pohronia a Gemera pre front SNP. Vzniklo slobodné povstalecké územie, kde preberal moc do svojich rúk ľud prostredníctvom revolučných národných výborov a likvidoval klérofašistický režim a jeho aparát. Vládu na oslobodenom území prevzala Slovenská národná rada, ktorá bola 1. septembra legalizovaná a rozšírená. 

Posledný augustový deň sa konala v Brezne pri pomníku padlým v SNP pietna spomienka padlých vojakov i partizánov počas Slovenského národného povstania.

Pietneho aktu sa zúčastnili žijúci účastníci SNP ale aj zástupcovia štátnej správy a samosprávy. Kladenia vencov sa za štátnu správu zúčastnila prednostka Okresného úradu v Brezne Ing. Alena Káanová spolu s vedúcimi odborov a ďalšími zamestnancami okresného úradu.

(ZSa)