Oznámenie – školenie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, sa dňa 17. februára 2016 o 9:00 hod. v Dome kultúry, Švermová 7 Brezno, uskutoční školenie zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových komisií, okresnej komisie, starostov obcí, primátora mesta a osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie a vyúčtovanie volieb.

Mgr. Peter Štefančík

vedúci všeobecnej vnútornej správy