Pietna spomienka padlým pri oslobodení obce Bacúch.

  1. januára 2016 sa konala v obci Bacúchu pri pomníku padlým v SNP pietna spomienka 71. výročia padlých vojakov i partizánov počas oslobodenia obce.

Na pozvanie starostu obce Ing. Františka Kána sa pietneho aktu zúčastnila podpredsedníčka národnej rady JUDr. Jana Laššáková a zástupcovia štátnej správy, prednostka Okresného úradu v Brezne Ing. Alena Káanová spolu s vedúcim odboru krízového riadenia Ing. Zdenom Šándorom, vedúcim odboru starostlivosti o životné prostredie Ing. Norbertom Niklom a Ing. Jozefom Auxtom vedúcim lesného a pozemkového odboru.

(ZSa)

Bacuch2016a