Pietny akt na symbolickom cintoríne.

Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu v Brezne, Ing. Zdeno Šándor, vedúci krízového riadenia, Ing. Jozef Auxt, vedúci lesného a pozemkového odboru a Ing. Norbert Nikel, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, sa 29. októbra zúčastnili na pozvanie generálneho riaditeľa Štátnych lesov SR Mgr. Petra Moronga  pietnej spomienky na symbolickom cintoríne vo Vydrovskej doline.

Vzdali tu pietnu úctu obetiam všetkých tragédií ktoré sa stali v lese.

(ZSa)