Povodeň na rieke Hron.

Dňa 30.septembra 2015 bolo v obci Nemecká rušno od skorého rána. Na obecnom úrade sa skloňovalo slovo  „povodeň“ vo všetkých tvaroch. Príčinou nebola skutočná povodeň ale prebiehajúce cvičenie, ktoré sa konalo za účasti prednostky OÚ Brezno Ing. Aleny Káanovej , pracovníkov krízového riadenia a životného prostredia, zástupcov OR PZ Brezno, zástupcov SVP, š.p. OZ BB, Správa povodia horného Hrona, ako i pozorovateľov z OÚ Banská Bystrica a starostov  z nášho okresu.

Poveternostná a hydrologická situácia sa prevzala z historickej povodne z roku 1974. Hlavnou príčinnou vzniku povodne boli dva silné frontálne systémy veľmi hlbokej tlakovej níže. Bohatá zrážková činnosť, ktorá od začiatku mesiaca do 19. októbra predstavovala hodnotu 120–170 mm/m2, čo znamenalo 2–3násobné prekročenie októbrového dlhodobého zrážkového normálu.

Na území dnešného okresu Brezno bola najkritickejšia situácia na Hrone v obciach Nemecká a Podbrezová.  V roku 1974 povodňová situácia na povodí rieky Hron spôsobila škody aj v obciach Závadka nad Hronom, Michalová, v obci Mýto pod Ďumbierom, Čierny Balog, Hronec, Dolná Lehota, Jasenie a Predajná.

Pri príprave cvičenia sa vychádzalo zo zápisu z Kroniky obce Nemecká a dobových fotografií, ktoré nám poskytol p. Ján Roštár.

                                                                                                                                             Ing. Zdeno Šándor

                                                                                                                                  vedúci krízového riadenia