Príhovor prednostky OÚ Brezno Ing. Aleny Káanovej ku Dňu Ústavy SR

 

Vážení spoluobčania, vážení priatelia, milé dámy, milí páni!

V týchto dňoch si pripomíname Deň Ústavy Slovenskej republiky. Je to pre nás deň významný a sviatočný. Deň Ústavy to nie je len 1. september. Je to deň, kedy vyjadrujeme hrdosť, že na Slovensku máme právny dokument obsahujúci pravidlá spolunažívania, činnosti štátnych inštitúcií a občianskej spoločnosti.

Je to dokument doby. Je to teda Listina demokratického, občianskeho, štátoprávneho, sociálneho charakteru a významu. Ústava Slovenskej republiky položila pevné základy slovenskému suverénnemu štátu uznávanému všade vo svete. Ústavná listina, ktorá obsahuje také náležitosti, bez ktorých nemôže existovať moderná demokratická spoločnosť.

Ústava nás vedie k tomu, aby sme hľadali a absolvovali cestu skultúrňovania, mravnosti, vlastenectva, vzťahu človeka k človeku. Cestou národnej jednoty!

Len ten národ má budúcnosť, ktorý má svoju ľudskú morálku, jazyk, vlastenectvo a národnú hrdosť.

Vážení spoluobčania!

Aj dnes, s odstupom času, sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zavŕšenie slovenskej štátnosti. O vznik suverénneho slovenského štátu. Moje poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí zrod nezávislej Slovenskej republiky prijali s nadšením. Ale aj tým, ktorí túto historickú udalosť prijali s nostalgiou za tým, čo  sa natrvalo stalo minulosťou. No odvtedy sa rovnako podieľajú na budovaní našej krajiny.

Nám všetkým musí záležať na rešpektovaní Ústavy, ústavnosti a samostatného suverénneho štátu. V modernej dobe jedno s druhým bytostne súvisí.