Príhovor prednostky OÚ Brezno Ing. Aleny Káanovej ku Dňu vojnových veteránov

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia!

Je veľa dní, ktoré si pripomíname, ale tento patrí k významným z hľadiska historického aj novodobého.  11. november je deň, keď všetkým vojakom – veteránom vzdávame úctu za vybojovaný mier, slobodu a demokraciu.

Pripomeňme si i na Slovensku tento mier, položme kvetiny na hroby vojakov, zapáľme sviečky, zamyslime sa nad príčinami, ale aj podstatou vojen a obeťou najvyššou, ktorú priniesli vojaci padlí na bojiskách.

Nech vlčí mak, ktorý sa stal symbolom Svetového dňa vojnových veteránov a menej známa ruža z Lidíc, sú znakom zmierenia. Ale zmierenie je možné iba s ľuďmi, ktorí vedia odpúšťať. Ak sa ľudia, národy bez rozdielu rasy naučia odpúšťať a neubližovať si, potom už naši potomkovia nebudú musieť zriaďovať vojenské cintoríny.

Nech je tento deň symbolom úcty, spomienok, ale aj ľudskej spolupatričnosti!

Ing. Alena Káanová

prednostka Okresného úradu Brezno