Regionálna rada združenia ZPOZ ,,Človek človeku“ v okrese Brezno

 
Dňa 17. marca 2016 sa na pozvanie predsedníčky regionálneho združenia   SPOZ  Zuzany Vaníkovej, zúčastnili prehliadky kolektívov Zborov pre občianske záležitosti okresu Brezno, na tému ,,Obrady v živote“ v obradnej sieni  Obecného úradu v Podbrezovej, Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno, ktorá bola aj členkou  poroty, Mgr. Peter Štefančík, vedúci všeobecnej vnútornej správy a Ing. Zdeno Šándor, vedúci odboru krízového riadenia.

V regionálnej prehliadke vystúpili kolektívy ZPOZ z Mýta pod Ďumbierom, Brezna, Ráztoky zo Šumiaca a Podbrezovej.  Do krajského kola postúpili kolektív SPOZ Brezno a kolektív detí ZŠ  zo Šumiaca.

Mgr. Peter Štefančík

 vedúci všeobecnej vnútornej správy

podbrezová 023