Slávnostné odovzdanie ocenení.

Na  pozvanie starostu obce  Valaská Ing. Juraja Uhrína sa dňa 6. marca zúčastnili na slávnostnom akte odovzdávania cien obce Valaská a cien starostu obce za rok 2015 Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno  a Ing. Zdeno Šándor, vedúci odboru krízového riadenia.

DSC_0985

(ZSa)