Slávnostné otvorenie cesty I/72

Dňa 1. decembra 2015 sa zamestnanci Okresného úradu Brezno – Ing. Alena Káanová, prednostka okresného úradu a PhDr. Martin Kandra PhD., vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zúčastnili slávnostného otvorenia zrekonštruovanej cesty I. triedy I/72 Zbojská, Sedlo – Tisovec, Čertova dolina. Cestu otvoril štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Ing. Viktor Stromček spolu s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest ako objednávateľa stavby a Doprastavu, a.s., ktorý výstavbu cesty realizoval. Cesta dostala späť svoje pôvodné označenie z prvých rokov existencie Československej republiky – „Cesta T. G. Masaryka“ a zároveň sa stala cenným prínosom pre vodičov, z hľadiska bezpečnosti a plynulosti jazdy.

M. Kandra