Spomienkové oslavy k ukončeniu II. svetovej vojny

 

Každoročne začiatkom mája si pripomíname ukončenie vojnových útrap v II. svetovej vojne. Pri tejto príležitosti sa prednostka Okresného úradu Brezno, Ing. Alena Káanová, spolu so zamestnancami OÚ dňa 7. mája 2015 zúčastnila na pietnom akte kladenia vencov na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne a 8. mája 2015 na celonárodných oslavách 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši.

 

Dsc03117_Mikulas.jpg