Talentárium

Okresný úrad v Brezne dňa 23.3.2016 zorganizoval  v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Polomke  Talentárium slávnostné otvorenie výtvarných prác  svojich žiakov  spojené s odovzdávaním cien za súťaž „ Ochranárik očami detí“ pre rok 2015. ZUŠ  získala v národnom kole výtvarnej súťaže  čestné uznanie najaktívnejšej ZUŠ.

Vernisáž zahájila  prednostka Okresného úradu v Brezne Ing. Alena Káanová, ktorá privítala aj vzácnych hostí  generálnu riaditeľku sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra  JUDr. Lenku  Hmírovú, ktorá ceny odovzdala a riaditeľku ZUŠ Stanku Skladanú.

„Želám všetkým, ktorí sú súčasťou ZUŠ veľa zdravia, optimizmu, vzájomného porozumenia a úspechov. Nech sú brány základnej umeleckej školy  stále otvorené pre nádejné talenty.

Prajem  ZUŠ, aby aj naďalej pôsobila ako dôstojný stánok umenia, pretože tvoriť znamená žiť“ povedala na záver prednostka okresného úradu Ing. Alena Káanová.