Vatra zvrchovanosti na Šumiaci.

 

V  obci Šumiac  sa v sobotu  11.7.2015 uskutočnilo tradičné  podujatie pri príležitosti výročia prijatia Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky zapálením  Vatry zvrchovanosti.  Súčasťou osláv  bol kultúrny  program  v  miestnom amfiteátri. Oslavy  zorganizoval obecný úrad Šumiac  so starostom obce  PhDr. Marcelom  Polákom.  Za Okresný úrad Brezno sa zúčastnili osláv prednostka  Ing. Alena Káanová, a  vedúci odborov  Ing.Nikel,  JUDr.Daubnerová a Ing.Šándor.

Zaujímavý program pre všetkých prítomných pripravili folklórne súbory a žiaci základnej školy.

Ing. Zdeno Šándor

Vedúci odboru krízového riadenia