Vianočný príhovor prednostky Okresného úradu Brezno Ing. Aleny Káanovej

Vážené kolegyne, kolegovia, milí spoluobčania,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Nastalo obdobie, v ktorom máme viac koncoročných starostí, ale aj čas, kedy majú, ľudia k sebe akosi bližšie. V tomto vzácne radostnom čase sú ľudia k sebe milší než po iné, všedné dni. Asi preto, že Vianoce majú vyjadrovať lásku vo všetkých podobách. Všetko je také krásne preto, lebo sú Vianoce a Vianoce sú tu znovu preto, lebo všetko je také krásne …

Každý si praje, aby Vianoce boli veselé a plné radosti. Želám Vám, vážené kolegyne, kolegovia, milí spoluobčania, aby Vás neopúšťalo šťastie a aby Vám ostalo verné zdravie.

Snívajme sen o tom, že na svete /ako sa spieva v texte jednej veľmi peknej melódie/ „Každý deň budú vraj Vianoce … „

Želám Vám nádherné a pokojné vianočné sviatky.

Ing. Alena Káanová
prednostka Okresného úradu Brezno