Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

     Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil:

  1. deň ich konania na sobotu 5. marca 2016,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 25. januára 2016.

odbor všeobecnej vnútornej správy