Vydrovská dolina  – Deň stromu.

Vo  Vydrovskej doline  v sobotu 11. 7. 2015 sa   uskutočnilo už po 14 krát  podujatie organizované Lesmi  SR, štátny podnik OZ Čierny Balog pod názvom „Deň stromu“. Aj tento rok pritiahlo svojím zaujímavým programom veľa návštevníkov k čomu prispelo aj príjemné  letné počasie. Deň stromu organizujú Lesy SR s cieľom podporiť záujem verejnosti o prácu lesníkov a propagovať jedinečný  lesnícky skanzen, s ktorým je história podujatia úzko spätá. S prácou lesníkov a lesných robotníkov a informáciami o lese sa návštevníci oboznamovali na náučnom chodníku lesného času.

Pozvanie na veľkolepú akciu prijal aj  František Kovár, herec, recitátor a pedagóg, ktorý ocenil náročnú prácu lesníkov. Minister pôdohospodárstva  Ľubomír Jahnátek  a riaditeľ Lesov SR Peter Morong  vo svojich príhovoroch  poďakovali  všetkým lesníkom za poctivú a zodpovednú prácu.   Súčasťou oficiálnej časti bolo odovzdanie ceny Jozefa Dekréta  Matejovie za zásluhy pri zveľaďovaní lesa, ktorú získal docent Jozef Konôpka.

Pozvanie na Deň stromu prijali a zúčastnili sa aj predstavitelia miestnej štátnej správy  Okresného úradu Brezno prednostka Ing. Alena Káanová, Ing. Jozef Auxt,   Ing.  Zdenko Šándor, JUDr. Eva Daubnerová, Mgr. Radovan Majerík.

 

O zaujímavý program sa postarali špičkoví folkloristi, ľudové hudby, speváci a kapely.

Ing. Zdeno Šándor

Vedúci odboru krízového riadenia