Výstava fotografií I. Kardhordová – F. Hereta

Vo štvrtok 4.novembra 2015 v Galérii pod klembami – priestory Okresného úradu Brezno, prednostka úradu Ing. Alena Káanová slávnostne otvorila výstavu umeleckých fotografií fotografov Ivety Kardhordovej a Františka Heretu. Ich fotografie zachytávajú krásy prírody ale aj zobrazujú ľudí v rôznych okamihoch.

Všetkých pozývame na túto výstavu, ktorá potrvá  do 4. decembra 2015.

A takto to vypadalo