Výstava ZUŠ Heľpa

Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno dňa 20.4.2016 v zasadačke okresného úradu srdečne privítala všetkých prítomných na slávnostnom otvorení výstavy výtvarných prác ZUŠ v Heľpe. Osobitne privítala starostu obce Heľpa Petra Hyriaka, riaditeľa ZUŠ Heľpa Petra Harvanku ako i vyučujúce akademickú maliarku Eriku Šándorovú, Mgr. Art. Zuzanu Šajgalíkovú a sl. Máriu Petriskovú, ktorých žiaci vystavovali svoje práce.

Ing. Zdeno Šándor

vedúci odboru KR