Aktuálne oznamy

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať o zmenách účinných od 20.5.2020:

1. V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky sa na okresnom úrade, jeho pracoviskách a v klientskom centre od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti v štandardných stránkových hodinách:

Pondelok 8:00 – 15:00

Utorok 8:00 – 15:00

Streda 8:00 – 17:00

Štvrtok 8:00 – 15:00

Piatok 8:00 – 14:00

2. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že aj naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom MV SR:

Vstup klientov do budovy je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúškom, šálom, šatkou alebo obdobnou ochranou tváre). Klienti si pri vstupe do budovy vydezinfikujú ruky.

3. Vstup a pohyb klientov v priestoroch okresného úradu a klientskeho centra koordinuje supervízor.