PF 2018

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, milí klienti, o pár dní vstupujeme do  Nového roka 2018, na prahu ktorého vám všetkým želám želám veľa osobných, pracovných úspechov a predovšetkým pevné zdravie. PhDr. Ingrid Poliaková, prednostka OÚ Brezno