Klientske centrum (KAMO)

 

 

  č.pracoviska  *=096162
Odbor živnostenského podnikania  1-3 *5704 – *5706 –*5707
Supervízor 5 *5700
Podateľňa 6 *5702
Pokladňa 7 *5703
Pozemné komunikácie 8 *5712
Cestná doprava 9 *5711
Overovanie podpisov, listín 10 *2926