Oslobodenie obce Hronec

Dňa 2.marca 2016 sa na  pozvanie starostu obce  Hronec Bohuslava Nemkyho zúčastnila na pietnej spomienke a položení kytice Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno  pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj priamy účastník bojov za oslobodenie obce pán Ladislav Nemky.

hronec-oslobodenie_obce2016_024

(ZSa)