Pietny akt vo Valaskej.

Na  pozvanie starostu obce  Valaská Ing. Juraja Uhrína sa dňa 4. marca zúčastnili na pietnej spomienke Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno  a Ing. Zdeno Šándor, vedúci odboru krízového riadenia a položení kytice na cintoríne a pri pomníku padlým obce Valaská pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce.

Valaska4_3_2016_004

 (ZSa)