Vedenie

 Prednosta Okresného úradu Brezno
Ing. Ondrej Filipiak  
 tel.: 096162 2900
 mob.: 0905 913 397
 e-mail: prednosta.br@minv.sk

 

 

Vedúci odborov
 Organizačný odbor
 Mgr. Danka Moravčíková  
 tel.: 096162 2905
 mob.: 0903 224 341
 e-mail: danka.moravcikova@minv.sk
 Odbor všeobecnej vnútornej správy
 Mgr. Peter Štefančík  
 tel.: 096162 2920
 mob.: 0903 713 081
 e-mail: peter.stefancik2@minv.sk
 
 Odbor živnostenského podnikania
Ing. Ján Adamčák  
 tel.: 096162 2930
 mob.: 0903 828 317
 e-mail: jan.adamcak@minv.sk
 
 Odbor krízového riadenia
 Ing. Zdenko Šándor  
 tel.: 096162 2940
 mob.: 0910 960 626
 e-mail: zdenko.sandor@minv.sk
 
 Odbor CDPK
 Ing. Igor Pavúk  
 tel.: 096162 2950
 mob.:
 e-mail: igor.pavuk@minv.sk

 

 Odbor  starostlivosti o ŽP
 Ing. Norbert Nikel  
 tel.: 096162 2970
 mob.: 0917 881 426
 e-mail: norbert.nikel@minv.sk

 

 Pozemkový a lesný odbor
 Ing. Jozef Auxt  
 tel.: 096162 2980
 mob.: 0911 800 562
 e-mail: jozef.auxt@minv.sk

 

OLH – vedúca oddelenia
 Ing. Terézia Peniaková  
 tel.: 096162 2982
mob.: 0917 192 711
 e-mail: terezia.peniakova@minv.sk

 

PO – vedúci oddelenia
 Ing. Dušan Kopták  
 tel.: 096162 2984
 
 e-mail: dusan.koptak@minv.sk

 

 Katastrálny odbor
 JUDr. Eva Daubnerová  
 tel.: 048  2819 720
 mob.: 0905 278 542
 e-mail: eva.daubnerova@minv.sk

 

OTDPI – vedúci oddelenia
   
 tel.: 048 2819 722
 
 e-mail: anna.koprajdova@minv.sk

 

OZPN – vedúca oddelenia
 Mgr. Viktória Ľalíková  
 tel.: 048 2819 724
 
 e-mail: viktoria.lalikova@minv.sk

Pridaj komentár